CÔNG NGHIỆP TT ĐIỆN TỬ

Năng lượng là mảng kinh doanh chính của Trungnam Group và chúng tôi cũng là nhà đầu tư Năng lượng tái tạo có tổng số lượng dự án và công suất lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tính đến tháng 10/2021 TNG  có tổng 1,63 GW điện năng đóng góp vào nguồn điện của cả nước và là doanh nghiệp tư nhân duy nhất của Việt Nam tham gia vào quá trình truyền tải điện với Trạm biến áp 500kV  và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia (Trạm 500kV Thuận Nam – Ninh Thuận). 

CÔNG NGHIỆP TT ĐIỆN TỬ
CÔNG NGHIỆP TT ĐIỆN TỬ

QUY MÔ

ha

Điện gió

ha

Điện gió

ha

Điện gió

THẾ MẠNH
THẾ MẠNH

Thế Mạnh

Với một nền tảng vững chắc, xây dựng trên niềm tin của khách hàng và chính sách khuyến khích, phối hợp trong công việc, mỗi dự án của Trungnam Group là một điển hình về chất lượng và tính chuyên nghiệp.
TOP