XÃ HỘI

TỔNG QUAN

Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo được coi như là cứu cánh cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn để hiện thực hóa giấc mơ an cư. Đây cũng là hoạt động được Trungnam Group xác định là mục tiêu trọng tâm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Những năm qua, Trungnam luôn đồng hành cùng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều địa phương trên cả nước triển khai thực hiện chương trình xây dựng nhà tình nghĩa/đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, đối tượng chính sách. Tổng giá trị cam kết tài trợ hơn 395 tỷ đồng với hàng nghìn căn nhà khang trang, ấm áp nghĩa tình đã được hoàn thành, tạo điều kiện cho người nghèo an cư, lạc nghiệp, có động lực vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, trong năm 2022, Trungnam Group hỗ trợ xây dựng gần 1.300 căn nhà đại đoàn kết dành cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện di nguyện của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt giúp tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành xóa bỏ nhà tạm cho người nghèo.

XÃ HỘI
XÃ HỘI
TOP