Cảng biển Tổng hợp Cà Ná - Giai đoạn 1

Tổng diện tích quy hoạch hơn 108 ha với các phân khu chức năng chính bao gồm hai bến cảng 70.000 - 100.000 DWT (DWT - trọng lượng toàn phần của tàu) và một bến cảng 20.000 DWT cùng với khu kho bãi, hạ tầng dịch vụ. Công suất thiết kế lượng hàng qua cảng khoảng 3,3 triệu tấn/năm. Dự án bao gồm tất cả các hạng mục quy hoạch gồm: Bến, bè, bãi, kho, các công trình phụ trợ, dịch vụ, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cây xanh.

Quy mô:

  • Diện tích: 108 HA
  • Công suất thiết kế lượng hàng qua cảng khoảng 3,3 triệu tấn/năm.

Vị trí:  Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận 

TOP