ĐẦU TƯ BỀN VỮNG - XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TRÊN BIỂN ĐÔNG HẢI 1 - TRÀ VINH

ĐIỆN GIÓ EA NAM - ĐẮK LẮK
 

Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế

TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM

giới thiệu

Thành lập từ năm 2004, Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) trải qua 18 năm hoạt động với hệ sinh thái đa ngành nghề gồm 05 lĩnh vực hoạt động: Năng lượng, Hạ tầng - Xây dựng, Bất Động sản, Công nghiệp thông tin điện tử, Trungnam Group phát triển và trở thành Tập đoàn tư nhân lớn mạnh.

Bắt đầu từ năm 2018, Trung Nam bước vào KỶ NGUYÊN MỚI – Phát Triển Thịnh Vượng và Bền Vững thông qua các dự án NLTT tầm cỡ. Đến tháng 10/2021 Trung Nam đóng góp 1,63GW Năng lượng vào lưới điện quốc gia, dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân trong ngành công nghiệp này. Tiếp nối những cột mốc phát triển ấn tượng, Trung Nam đặt ra những mục tiêu cao hơn thông qua việc thiết lập định hướng “Phát triển Bền vững”, lấy nền tảng 3P: Con người – Hành tinh – Hiệu quả làm kim chỉ nam trong tất cả các hoạt động của mình.

Tầm nhìn: Với chiến lược phát triển kinh doanh bài bản và tầm nhìn dài hạn, Trungnam Group hướng tới trở thành một Tập đoàn lớn mạnh trong các lĩnh vực hoạt động tại Việt Nam và vươn tầm phát triển khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh: Trungnam Group khẳng định khả năng vươn tới thành công trong các lĩnh vực với sứ mệnh mang tới niềm tin bền vững cho các cổ đông dựa trên nền tảng hoạt động hiệu quả, đầu tư xây dựng công trình hiện đại, chất lượng, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của nước nhà.

Giá trị cốt lõi: Nền tảng phát triển dựa trên văn hóa kinh doanh lành mạnh - Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông cũng như mang lại cuộc sống thịnh vượng cho mọi thành viên. Luôn xem tất cả các khách hàng là đối tác, tạo lợi ích công bằng cho cả hai bên.

Văn hóa doanh nghiệp: Trungnam Group khẳng định các năng lực cốt lõi xây dựng văn hóa doanh nghiệp là Tâm huyết – Kiên định – Quyết liệt.

Phát triển bền vững

Tỷ đồng
(VND)

Đã đóng góp vào

Giáo dục

Tỷ đồng
(VND)

Đã đóng góp vào

y tế

Tỷ đồng
(VND)

Đã đóng góp vào

lĩnh vực khác

Tin tức

TOP