PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Giáo dục

Giáo dục

Những năm gần đây, với các áp lực kinh tế, dịch bệnh đe dọa thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Trungnam Group vẫn không chùn chân trong chuyến hành trình hỗ trợ giáo dục nhằm khuyến khích các em học sinh vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực học tập. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang còn gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn đã luôn ưu tiên dành ngân sách tài trợ cho lĩnh vực giáo dục với tổng trị giá cam kết tài trợ hơn 820 tỷ đồng, đáp ứng cho hơn 12.000 học sinh trên nhiều tỉnh thành.

Xã hội

Xã hội

Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo được coi như là cứu cánh cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn để hiện thực hóa giấc mơ an cư. Đây cũng là hoạt động được Trungnam Group xác định là mục tiêu trọng tâm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Y Tế

Y Tế

Năm 2020 - 2021, Việt Nam và thế giới chứng kiến sự bùng phát dữ dội của đại dịch Covid – 19. Chưa bao giờ lịch sử thế giới chứng kiến cuộc khủng hoảng kép về kinh tế, y tế, gây thiệt hại nặng nề cả về mặt kinh tế và xã hội như 2 năm vừa qua. Trong cuộc chiến chống đại dịch cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, Trungnam group đã phát huy cao nhất trách nhiệm xã hội vì cộng đồng, có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác phòng chống dịch Covid – 19, được Chính phủ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng ghi nhận.

TOP