GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC TP.HCM CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 1)

Dự án triển khai kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Tp. Hồ Chí Minh.

Tên dự án: GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC TP.HCM CÓ XÉT ĐẾN YẾU TỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (GIAI ĐOẠN 1)

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 

Hình thức đầu tư: Xây dựng - Chuyển giao (BT) 

Quy mô:

  • - Xây dựng 06 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định có bề rộng 40 – 160m
  • - Xây dựng 1 trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12m3/s, 1 trạm bơm 24m3/s tại cống Tân Thuận, 1 trạm bơm 18m3/s tại cống Phú Định
  • - Xây dựng 7,8km đê/kè bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh ở các đoạn xung yếu
  • - Các cống nhỏ có khẩu độ 1,0 m - 10,0 m từ Vàm Thuật đến Mương Chuối
  • - Xây dựng nhà quản lý trung tâm cho toàn dự án và hệ thống SCADA

Vị trí: Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 8, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè - Tp. Hồ Chí Minh

Khởi công: 26/06/2016

TOP