ĐIỆN GIÓ ĐÔNG HẢI 1 - TRÀ VINH

Tên dự án: ĐIỆN GIÓ ĐÔNG HẢI 1 - TRÀ VINH

Chủ đầu tư: Trungnam Tra Vinh 1 WP

Quy mô:

Công suất: 100MW
Số lượng tuabin: 25 trụ (4MW/trụ)
Công suất mỗi tuabin: 4MW/tuabin
Sản lượng dự kiến khai thác: 365.000.000 kWh/năm

Vị trí: Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

TOP