ĐIỆN GIÓ SỐ 5 - NINH THUẬN

Tên dự án: ĐIỆN GIÓ SỐ 5 - NINH THUẬN

Quy mô:

Công suất: 46,2 MW
Số Tuabin: 11 ( 4.2 MW/trụ)
Sản lượng dự kiến khai thác: 136.281 MWh/năm
Dự án đầu nối trực tiếp hệ thống lưới điện quốc gia cấp điện áp 220kV qua đường dây truyền tải 220kV dài 1,502 km nối từ trạm biến áp 220kV nhà máy Điện gió số 5 đến trạm biến áp 220kV Ninh Phước
Trạm biến áp với 01 máy biến áp 3 Pha công suất 50MVA 

Vị trí: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

TOP