ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM

Tên dự án: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TRUNG NAM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam

Quy mô:
Công suât: 151,95 MW, được chia làm 02 giai đoạn.

  • Giai đoạn 1: 39,95 MW (17 tuabin, 2,35 MW)
  • Giai đoạn 2: 112 MW (28 tuabin, 4 MW)

Vị trí: Xã Lợi Hải và Xã Bắc Phong, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận 

Khởi công: 26/08/2016

TOP