TRƯỜNG THCS ĐÀM QUANG TRUNG

Chủ đầu tư: Trungnam Land

Quy mô:

  • - Khối sảnh đón có mái che
  • - Khối hiệu bộ thư viện
  • - Khối phục vụ học tập bộ môn
  • - Khối học lý thuyết và các công trình phụ trợ, nhà xe giáo viên, cổng chính, cổng phụ
  • - Diện tích: 1,6ha

Vị trí: Golden Hills, Đà Nẵng 

Khánh thành: 2015

 

TOP