NHANH CHÓNG BÀN GIAO MẶT BẰNG ĐỂ SỚM HOÀN THÀNH DỰ ÁN NGĂN TRIỀU

      Theo Công ty TNHH Trung Nam BT 1547, nhà đầu tư dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (gọi tắt là dự án ngăn triều), hiện tổng giá trị xây lắp đạt 78%, đang gặp khó khăn, vướng mắc về công tác bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của dự án.

Công trường thi công cống Mương Chuối

      Nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan dự án ngăn triều, vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh xử lý dứt điểm việc bồi thường, tái định cư dự án để bàn giao mặt bằng thi công trước ngày 15/3/2020.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã giao Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn cần sớm bàn giao 2 bến phao neo đậu tại cống Tân Thuận cho Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 trước ngày 20/3/2020 để triển khai thi công, đồng thời Sở Giao thông Vận tải được giao đánh giá ảnh hưởng đối với giao thông thủy sau khi công trình hoàn thành, bảo đảm an toàn giao thông thủy trước khi vận hành dự án.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu Công ty cổ phần Kho cảng Xăng dầu hàng không miền Nam tạm dừng thi công cầu cảng tại vị trí ảnh hưởng đến đoạn đê kè số 2 của dự án.

Công trường thi công cống Tân Thuận 

      Thông tin từ nhà đầu tư dự án cho thấy hiện còn khoảng 73 hộ dân và 2 đơn vị bị ảnh hưởng chưa bàn giao mặt bằng để thi công dự án, trong đó huyện Bình Chánh còn 4 hộ dân. Hiện trong tổng số 256 hộ dân và đơn vị bị ảnh hưởng bởi dự án đã có 181 hộ dân và đơn vị thực hiện bàn giao mặt bằng thi công dự án. Nếu công tác giải phóng mặt bằng được giải quyết dứt điểm và sớm bàn giao cho đơn vị thi công thì dự án sẽ đảm bảo tiến độ và hoàn thành trước tháng 10/2020.

Khi các công trình của dự án ngăn triều đi vào vận hành sẽ kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2 với 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh./.

Ban Truyền thông

TOP