VINH DANH “TOP 10 NHÀ ĐẦU TƯ IPP NĂNG LƯỢNG SẠCH UY TÍN Ở VIỆT NAM 2021”

Ngày 07/4/2022, Trungnam Group đã vinh dự nhận được giải thưởng "TOP 10 Nhà đầu tư năng lượng sạch uy tín ở Việt Nam 2021". Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận, động viên và quảng bá các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng các nguồn điện sạch tiêu biểu; cung cấp các thiết bị điện công nghệ cao, cung cấp dịch vụ xây dựng dự án năng lượng sạch góp phần tăng hiệu quả đầu tư và đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn - tin cậy.

Đại diện TrungnamGroup nhận giải thưởng "TOP 10 Nhà đầu tư năng lượng sạch uy tín ở Việt Nam 2021"

Giải thưởng một lần nữa khẳng định được uy tín và tầm vóc của Trungnam Group trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo, cũng là sự cam kết đồng hành của Trung Nam trong tiến trình giảm thải Carbon chung của đất nước, đạt mục tiêu trung hoà Carbon vào năm 2050.

Ban Truyền Thông/TNG.

TOP