Hạ tầng

Tổng quan

Cơ sở hạ tầng của một quốc gia được đánh giá qua tính đáp ứng nhu cầu sống của người dân, phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh và tạo tính liên kết vùng. Nút giao thông quan trọng, Cầu dây văng vượt sông lớn, cảng biển, hệ thống thủy lợi bảo vệ vùng lõi TP.HCM, với hơn 100 km đường giao thông khắp 3 miền là điển hình cho trọng tâm đầu tư của Trungnam Group. Kết hợp với các công trình lân cận, tạo nên bức tranh tổng thể về hình thái hạ tầng trên cơ sở tầm nhìn phát triển tổng hòa từ quy hoạch quốc gia, Hạ Tầng chính là năng lực lõi mà Trungnam Group vẫn tâm huyết và sẽ tiếp tục chú trọng.

Hạ tầng
Hạ tầng

Quy mô

tỷ đồng

Nút giao thông khác mức

Ngã Ba Huế

tỷ VNĐ

Cảng Biển Tổng Hợp Cà Ná

Giai đoạn 1 - Ninh Thuận

tỷ VNĐ

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Tp. Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1

HẠ TẦNG | Thế mạnh
HẠ TẦNG | Thế mạnh

THẾ MẠNH

Các chính sách đẩy mạnh cơ sở hạ tầng chất lượng cao được ban hành, mở ra một con đường mới cho sự phát triển đồng bộ và hiện đại hóa hạ tầng quốc gia, đóng góp mật thiết vào sự tăng trưởng của nền kinh tế 18 năm phát triển cùng các công trình, bằng khả năng duy trì được tính đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tiến độ hoàn thành và đáp ứng các yếu tố mỹ thuật công trình, đến nay Trungnam Group chính là doanh nghiệp giữ vững được thương hiệu trong ngành xây dựng công trình nói riêng, và trong lĩnh vực Hạ tầng Quốc Gia nói chung. 

 
TOP