LỄ KÍ KẾT TRUNGNAM GROUP VÀ NGÂN HÀNG HSBC VIỆT NAM

(Hà Nội) – Hôm nay, Ngày 15/02/2022 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam (Trungnam Group) đã cùng với Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) thực hiện Lễ ký kết.

Theo đó, HSBC Việt Nam sẽ thực hiện các công tác đánh giá và cung cấp các giải pháp tài chính bền vững cho Trungnam Group trong việc triển khai các dự án Năng lượng tái tạo trong tương lai. Buổi lễ ký kết được tổ chức dưới sự chứng kiến của ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam.

Buổi lễ ký kết giữa Trungnam Group và HSBC Việt Nam được tổ chức dưới sự chứng kiến của ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam.

Tiếp nối thành công trong việc ký kết hợp tác chiến lược với Ngân hàng Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), một trong các tổ chức tài chính hàng đầu trong nước diễn ra vào ngày 20/1/2022, chỉ chưa đầy 1 tháng, Trungnam Group đã được Ngân hàng HSBC Việt Nam tiếp tục “chọn mặt gửi vàng” hợp tác triển khai các dư án Năng lượng tái tạo của Tập đoàn.

Việc ký kết này sẽ giúp Trung Nam tận dụng mạng lưới ngân hàng đầu tư toàn cầu, đồng thời tiếp cận các thị trường vốn tại Việt Nam và thế giới với trọng tâm xoay quanh các dự án phát triển bền vững, từ đó xây dựng chiến lược tài chính phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn trong tương lai.

Sự kiện là minh chứng khẳng định uy tín, thương hiệu và năng lực phát triển các dư án Năng lượng tái tạo chiến lược của Trung Nam tại Việt Nam, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn, góp phần mang lại nhiều giá trị thúc đẩy sự phát triển của ngành Năng lượng xanh của đất nước.

Tại sự kiện, Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trungnam Group nhấn mạnh: “Chúng tôi rất lấy làm vinh dự hợp tác với Ngân hàng HSBC Việt Nam là một trong những tổ chức tài chính có uy tín hàng đầu thế giới, với bề dày lịch sử hoạt động hơn 150 năm trên toàn cầu. Việc hợp tác giữa định chế tài chính hàng đầu thế giới và Doanh nghiệp NLTT hàng đầu Việt Nam sẽ tạo ra các giải pháp tài chính bền vững, giúp cho việc phát triển các dự án chiến lược trong thời gian tới của Tập đoàn, góp phần vào tiến trình hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, Trungnam Group sẽ nâng mức công suất sở hữu trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo lên thành 3,8GW và 1,5GW điện khí LNG, đồng thời hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.”

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM (TRUNGNAM GROUP) hiện là nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; tiên phong trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống truyền tải điện tầm cỡ. Với các dự án năng lượng tái tạo đã thực hiện tại Ninh Thuận, Trà Vinh, Đắk Lắk, Trungnam Group đóng góp 1,63 GW vào công suất nguồn điện cả nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong hơn 18 năm phát triển, Trungnam Group luôn kiên định với mục tiêu trở thành một Tập đoàn phát triển bền vững tiêu biểu của Việt Nam. Mục tiêu này được Trungnam Group hiện thực hóa thông qua việc thiết lập định hướng “Phát triển Bền vững” trong giai đoạn 05 năm tiếp theo, lấy nền tảng 3P: Con người – Hành tinh – Hiệu quả làm kim chỉ nam trong tất cả các hoạt động, mở ra một chương quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn.

Ban Truyền Thông/TNG

TOP