ĐIỆN MẶT TRỜI NINH THUẬN ĐƯỢC HƯỞNG GIÁ ƯU ĐÃI 9,35 CENT/ KWH

Giá mua điện mặt trời đất, điện mặt trời nổi, điện mặt trời mái nhà lần lượt là 7,09 Cent/kWh, 7,69 Cent/kWh, 8,38 Cent/kWh; riêng tỉnh Ninh Thuận được hưởng ưu đãi giá mua điện mặt trời là 9,35 Cent/kWh. Đây là những thông tin quan trọng được nêu trong Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/4.


Theo quyết định này, các dự án điện mặt trời nối lưới, các dự án có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án, hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ 1/7/2019 đến hết 31/12/2020, dự án, hoặc một phần dự án được áp dụng biểu giá mới. Giá mua đối với dự án điện mặt trời mặt đất là 7,09 Cent/kWh (tương đương 1.644 đồng); giá mua đối với dự án điện mặt trời nổi là 7,69 Cent/kWh (tương đương 1.783 đồng), giá mua đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà là 8,38 Cent/kWh (tương đương 1.943 đồng). Các mức giá này chưa gồm thuế VAT, được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VND/USD và áp dụng trong 20 năm (tính từ ngày dự án vận hành thương mại).

Riêng với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/01/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2,086 đồng/kWh (tương đương 9,35 Cent/kWh), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Các giá mua điện này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%; giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng các điều kiện nêu trên được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới nêu trên được hạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Riêng với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/01/2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2,086 đồng/kWh (tương đương 9,35 Cent/kWh), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Các giá mua điện này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%; giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng các điều kiện nêu trên được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới nêu trên được hạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quyết định số 13 cũng quy định rõ về đấu nối dự án điện mặt trời nối lưới vào hệ thống điện. Theo đó, bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp (nếu có) từ nhà máy của bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của bên mua điện; tổ chức việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường./.

Ban Truyền thông

TOP