TRUNGNAM POWER TIẾP TỤC NẰM TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP CÓ LỢI NHUẬN TỐT NHẤT VIÊT NAM 2019

Ngày 06/11/2018, ông Lê Anh Tuấn  - Phó Tổng Giám đốc Trungnam Power tham dự và nhận giải thưởng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 - PROFIT500. Đây là bảng xếp hạng uy tín được xây dựng trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của công ty Vietnam Report. Những doanh nghiệp được vinh danh trong buổi lễ ngày hôm nay là những đại diện đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng, có khả năng sinh lời tốt của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018.

Kết quả được Vietnam Report công bố sau quá trình tổ chức bình chọn và thẩm định dựa trên 3 tiêu chí chính: lợi nhuận trước thuế; tổng doanh thu; chỉ số lợi nhuận trước thuế với tổng doanh thu, dựa trên các nguồn cơ sở dữ liệu được điều tra độc lập của Vietnam Report và các nguồn thông tin khác. Ngoài ra, các tiêu chí về quy mô tài sản, quy mô lao động, tiềm năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và uy tín trên truyền thông của doanh nghiệp... cũng nằm trong các tiêu chí tham chiếu để đánh giá toàn diện các doanh nghiệp.

Tính đến hết tháng 10 năm 2019, sản lượng thủy điện Đồng Nai 2 hoàn thành 87% theo kế hoạch. Quản lý vận hành an toàn nhà máy thủy điện Krông Nô 2&3, tổ hợp điện gió và điện mặt trời Trung Nam tại Ninh Thuận, tạo ra sản lượng điện gần 400 triệu kWh tại nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh.

Bên cạnh đó Trungnam Power cũng tham gia các gói thầu dịch vụ kỹ thuật: Hỗ trợ, giám sát đưa vào vận hàng nhà máy điện mặt trời Ninh Thuận, Trà Vinh và tham gia lắp đặt thiết bị tuyến cáp ngầm AC, DC điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

TOP