TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LÝ & HỢP LÝ (HÀ NAM)

Xã Đức Lý và xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là hai xã thuần nông, có truyền thống hiếu học. Mặc dù cơ sở vật chất của xã đã có nhiều cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, đặc biệt là hệ thống lớp học trên địa bàn. Nhằm giúp cho nhà trường và các em học sinh có môi trường học tập trong điều kiện an toàn, hiện đại góp phần tạo tiền đề cho sự nghiệp giáo dục của huyện Lý Nhân phát triển toàn diện, bền vững, Trungnam Group đã tài trợ kinh phí 10 tỷ đồng xây dựng nhà lớp học cho Trường Tiểu học xã Đức Lý và Trường Tiểu học xã Hợp Lý.

 

TOP