Tuyển dụng

alt

Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Trung Nam Group để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi tạo cho bản thân nền tảng kiến thức vững vàng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và uy tín

Trong định hướng phát triển nhân sự, Trung Nam Group tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài thông qua chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm giữ chân CBNV lâu dài, xây dựng phát triển đội ngũ quản lý kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo cũng như thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ
01 Giám đốc nhân sự 1 31/03/2019
02 Phó ban Truyền thông 1 31/03/2019
03 Nhân viên Tổ mua hàng 1 31/03/2019
04 Nhân viên Tổ bán hàng 1 31/03/2019
05 Nhân viên Kế toán nội bộ 1 31/03/2019
06 Nhân viên Văn thư 1 31/03/2019
07 Kỹ sư Điện năng lượng 1 31/03/2019
08 Kế toán trưởng Công ty con 1 31/03/2019
09 Kế toán Doanh thu 1 31/03/2019
010 Kế toán Công nợ 1 31/03/2019
TOP