Năng lượng

Tổng quan

Năng lượng chính là trụ cột vững mạnh nhất trong hoạt động đầu tư của Trungnam Group. Trở thành nhà đầu tư năng lượng thành công với nhiều dự án phát triển và làm phong phú nguồn điện năng quốc gia chính là định hướng phát triển trọng tâm cho nhiều lĩnh vực năng lượng.

Năng lượng
Năng lượng

Quy mô

Tính đến nay, các dự án thuộc lĩnh vực được Trungnam Group
triển khai thành công và đạt được công suất:

MW

Thủy điện

MW

Điện gió

MW AC

Điện mặt trời

Thế mạnh
Thế mạnh

Thế mạnh

Tối đa hóa tiềm năng tự nhiên của Việt Nam và nắm bắt công nghệ mới trong ngành để khai thác các nguồn năng lượng khác nhau như quang năng, sức mạnh của thủy triều hoặc sóng biển chính là tầm nhìn trong hoạt động đầu tư năng lượng của Trungnam Group.

TOP