Năng lượng

Tổng quan

Năng lượng là mảng kinh doanh chính của Trungnam Group và chúng tôi cũng là nhà đầu tư Năng lượng tái tạo có tổng số lượng dự án và công suất lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tính đến tháng 10/2021 TNG  có tổng 1,63 GW điện năng đóng góp vào nguồn điện của cả nước và là doanh nghiệp tư nhân duy nhất của Việt Nam tham gia vào quá trình truyền tải điện với Trạm biến áp 500kV  và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia (Trạm 500kV Thuận Nam – Ninh Thuận).
Năng lượng
Năng lượng

Quy mô

Tính đến nay, các dự án thuộc lĩnh vực được Trungnam Group
triển khai thành công và đạt được công suất:

MW

Thủy điện

MW

Điện gió

MW AC

Điện mặt trời

NĂNG LƯỢNG | Thế mạnh
NĂNG LƯỢNG | Thế mạnh

THẾ MẠNH

Tối đa hóa tiềm năng tự nhiên của Việt Nam và nắm bắt công nghệ mới trong ngành để khai thác các nguồn năng lượng khác nhau như quang năng, sức mạnh của thủy triều hoặc sóng biển chính là tầm nhìn trong hoạt động đầu tư năng lượng của Trungnam Group.

TOP