Xây dựng

Tổng quan

Công nghiệp hóa Hiện đại hóa mang đến góc nhìn khác trong bức tranh ngành xây dựng. Khi hạ tầng đại diện cho sự phát triển đô thị, thì xây dựng chính là nền tảng. Uy tín thương hiệu, lúc này được định nghĩa không chỉ dừng lại ở một cá nhân nào mà chính là sức mạnh tập thể từ đội ngũ và khả năng huy động các nguồn lực trong thời gian ngắn để đảm bảo sự hoàn thành chung của toàn bộ công trình: Khu đô thị Golf Valley, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, Khu đô thị Golden Hills, Cống Cái Lớn - dự án Cống ngăn mặn Cái Lớn Cái Bé, Cầu Vũ Yên.

 
Xây dựng
Xây dựng

Quy mô

tỷ/năm
 

Khả năng huy động vật tư

Thiết bị
 

Trang Thiết bị cơ giới

Nhân sự
 

Nguồn nhân lực

XÂY DỰNG | Thế mạnh
XÂY DỰNG | Thế mạnh

THẾ MẠNH

Sự thay đổi về kết cấu hạ tầng đặt ra vấn đề lớn cho xây dựng khi phải bắt kịp nhịp điệu, nhưng phải đảm bảo chất lượng thi công. 
Mục tiêu của Trung Nam trong 18 năm phát triển là xây dựng những dự án đáp ứng hoàn toàn năng lực triển khai công trình, về kinh nghiệm và khả năng thi công, làm chủ công nghệ tiên tiến với các loại hình khác nhau từ công trình ngầm dưới lòng đất cho tới các tòa nhà cao tầng.

TOP