Xây dựng

Tổng quan

Bên cạnh việc đầu tư Năng lượng, đầu tư Cơ sở hạ tầng, Trungnam Group cũng khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực Xây dựng với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, phù hợp với nhiều loại công trình.

Xây dựng
Xây dựng

QUY MÔ

MW

Tổng công suất thi công xây dựng trong lĩnh vực năng lượng

tỷ đồng

Tổng mức đầu tư thi công xây dựng trong lĩnh vực hạ tầng

ha

Tổng diện tích thi công xây dựng và san lắp trong lĩnh vực Bất động sản

Thế mạnh
Thế mạnh

Thế mạnh

Trungnam Group đầu tư trang thiết bị hiện đại, cùng với đội ngũ kỹ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm (hơn 20 năm trong ngành), đã gắn bó dưới ngọn cờ Trung Nam từ những ngày đầu thành lập.

TOP