NĂNG LƯỢNG HYDRO XANH

TẦM NHÌN:
Hôm nay là năng lượng MẶT TRỜI và GIÓ, ngày mai là năng lượng HYDRO XANH

CHIẾN LƯỢC

  • - TNG có kế hoạch phát triển một số Tổ hợp Năng lượng xanh để sản xuất Hydro xanh và Amoniac xanh tại Việt Nam để phân phối trong nước và xuất khẩu.
  • - Năng lượng Gió và Mặt trời là những nguồn chính để sản xuất Hydrogen xanh và Amoniac xanh.
  • - Methanol xanh, Methane và Nhiên liệu xanh sẽ được xem xét trong tương lai khi nhu cầu tăng lên. Nguồn điện xanh cung cấp cho Khu công nghiệp và lưới điện Quốc gia.
  • - TNG dự kiến sẽ sản xuất 250 nghìn tấn/năm Hydro xanh vào năm 2030 và 2,5 triệu tấn/năm Hydro xanh vào năm 2050.

DỰ ÁN ĐANG XÚC TIẾN: Tổ hợp năng lượng Xanh Cà Ná

Giai đoạn 1: COD năm 2025-2030; quy mô dự kiến: 

  • - Nguồn năng lượng:  3.150 MW (gồm 1.000 MW điện gió khơi và  2.150 MW điện mặt trời)
  • - Công suất H2: 304.380 tấn/năm
  • - Sản phẩm H2 thương mại: 91.314 tấn/năm
  • - Sản phẩm NH3: 1.2 triệu tấn/ năm
  • - O2 Output: 2.43 triệu tấn/ năm

Dự án khác

TOP