TRUNGNAM GROUP NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ NGHĨA VỤ THUẾ 2018

Đây là sự kiện quan trọng được Cục thuế TP.Hồ Chí Minh tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận, tuyên dương đối với việc đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân vào Ngân sách Nhà nước và công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước. Tại buổi tuyên dương, có 163 tổ chức, cá nhân đại diện cho hơn 1.000 tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2018.

 

Cụ thể, Trungnam Group là một trong 83 tổ chức, cá nhân nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 111 tổ chức, cá nhân nhận được giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục thuế và 830 tổ chức, cá nhân nhận được giấy khen của Cục trưởng Cục thuế thành phố. 163 tổ chức, cá nhân được tuyên dương hôm nay là những điển hình có số thuế nộp cao hơn năm 2017 và thực hiện tốt tất cả các nghĩa vụ thuế. Trải qua quá trình gian khó và nỗ lực trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, đối với Trungnam Group, nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm đối với sự phát triển chung của đất nước. Trong thời gian tới, Trungnam Group tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để đóng góp cho xã hội và cam kết luôn hoàn thành nghĩa vụ cho sự phát triển của đất nước.

TOP